SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Att vabba
Jul 19th, 2012 by kolikx

För föräldrar runt om i vårt land så är det säkerligen ett välkänt begrepp att vabba. Vabba är någon form av modern slang och betyder egentligen att vara hemma från jobbet för att vårda sitt barn sjuka barn. Om en förälder måste göra detta så är det en del praktiska saker som måste ombesörjas. Exempelvis så måste man anmäla sig till Försäkringskassan för att få den så kallade tillfälliga föräldrapenningen. Det är mycket viktigt att man inte glömmer detta eftersom arbetsgivaren inte kommer kompensera dig ekonomiskt för det inkomstbortfall som det innebär att inte vara på jobbet. Det är alltså Försäkringskassan som gör betalat ut den tillfälliga föräldrapenningens ersättning och storlek på ersättningen varierar beroende på hur stor inkomst föräldern har enligt principen om sjukpenningsgrundad inkomst. För övrigt så behöver det inte vara just föräldern heller som få den tillfälliga föräldrapenningen, det kan lika gärna även vara en tredje part utifall båda föräldrarna inte har möjlighet att vårda barnet och det kan även vara en annan person som fått förtroendet att vara vårdnadshavare i rättslig mening. Vidare så gäller de generella reglerna kring tillfällig föräldrapenning för barn upp till 12 år. För barn, eller ja tonåringar, mellan 12 – 16 år så måste barnet vara väldigt sjukt eller eller redan ha en allvarlig sjukdom och sedan få ytterligare en sjukdom för att den tillfälliga föräldrapenningen skall utbetalas till föräldrarna av försäkringskassan. När det gäller föräldrar så spelar det dock ingen som helt roll om dessa är biologiska eller adoptivföräldrar. När det gäller ensamstående föräldrar så gäller lite särskilda regler och de kan exempelvis få ett så kallat ”utökat tillfällig föräldrapenning” som i stora drag innebär att det kan få hjälp av en extern vårdare om de själva är sjuka eller inte kapabla att vårda barnet. Försäkringskassan kan i förväg förbereda för ett sådant förfarande men självklart så måste den ensamstående föräldern lämna sitt godkännande för vårdaren. Precis som med en vanlig föräldrapenning så ger den tillfälliga föräldrapenningen ersättning som baseras på inkomsten hos föräldern. Ersättningen eller penningen som man kanske kallar det kan dock inte baseras på precis hur hög lön som helst utan den högsta lön som ersättning kan baseras på är 440 000 kr i årsinkomst. Eller sjukpenningsgrundad inkomst som det också kan kallas. En väldigt bra sak att känna till är att det inte krävs något läkarintyg beträffande barnet så länge det inte är i behov av vård i mer än sju dagar. Behöver föräldern däremot vara hemma mer än sju dagar med barnet så krävs ett intyg från en vårdgivare, vilket kan vara antingen läkare eller sjuksköterska. För mer information om föräldrapenning så är du välkommen att besöka http://föräldrapenning.info/

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu