SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Sjukpenning, graviditetspenning och föräldraledighetslagen
Aug 5th, 2012 by kolikx

Få är väl dem som aldrig vari sjuk eller behövt utnyttja någon av de sociala förmåner som vi har i Sverige. Som kvinna så kan det ju hända att man blir gravid och som förälder så behöver man vara ledi ibland. Därför tänkte vi nämna ett par ord om sjukpenning, graviditetspenning samt föräldraledighetslagen.

Till att börja med så är sjukpenning en ersättning som försäkringskassan betalar ut om man är sjuk längre än två veckor och därför tappat sin rätt till sjuklön från arbetsgivaren. Sjukpennings-ersättningen grundas på ens inkomst och kan som mest vara ungefär 80 procent av ens SGI – sjukpenningsgrundande inkomst., som i själva verket är i stort sett ens bruttolön. Detta var lite kortfattat information om sjukpenning. Det som kan vara värt att nämna också är att det ofta lönas sig att komplettera sjukpenningen med en sjuk-försäkring som utökar ersättningen så att man kan få 90 % av lönen istället för 80 procent. Sjukförsäkringen gäller även i de flesta fall helt utan inkomsttak, vilket är något som finns i sjukpenningen. Nog om sjukpenning, nedan följer lite info om graviditetspenning.

Graviditetspenning är en ersättning som endast kan vara gällande för gravida kvinnor. Det hör man ju nästan på namnet på bidraget. Det som är unikt med graviditetspenning är att det endast gäller för dem som har ett betungande fysiskt jobb, alternativt ett mer eller mindre farligt jobb. Graviditetspenningen gör att de som har sådana jobb istället kan vara hemma tillsförlossnignen och så är avklarad. Detta för att inte riskera hälsan för barnet eller mamman med för den delen. Ersättnignen fungerar som en dagsersättningen enligt ungefär samma princip som använd när det gäller föräldrapenning. Högsta antal dagsersättningar som kan utbetalas i form av graviditets penning är 50 dagar, och det är som sagt bara mammor som kan få ut dessa dagar.

Sist och även minst så tänkte vi nämna något om föräldraledighetslagen. Detta är en lag som reglerar föräldrars rätt till ledighet från arbete. I princip så gäller denna lag endast för de föräldrar som är anställda. Med andra ord så gäller specialregler för föräldrar som är egenföretagare. I denna lag så hittar man bland annat regler och paragrafer kring mammalediget som innebär att mamman har rätt till 7 veckors ledighet innan beräknad förlossning samt även 7 veckor efter beräknad förlossning. Lagen gäller även för de som är adoptivföräldrar.

Hoppas du lärt dig lite mer om detta och att du även tar chansen att bläddar bland de andra artiklarna på denna blogg.

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu