SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Föräldrapenning
Jul 10th, 2012 by kolikx

Jag erkänner att jag aldrig hört talas om föräldrapenning innan jag startade mitt arbete med att sökmotors-optimera olika sajter. Bakgrunden till detta är förmodligen att jag än så länge inte har några barn själv. Men nu har jag lärt mig mer om detta ämne och tänkte därför dela med mig lite av detta genom denna artikel.

Allmänt gällande föräldrapenning

Föräldrapenningen är en komponent i den så kallade föräldraförsäkringen. Föräldrapenning innebär att småbarns-föräldrar ges möjlighet till betald ledighet från sitt arbete för att vara hemma och passa barnen. Förr i världen kallades föräldrapenning för moderskapsförsäkring och den fanns fram till år 1974. Moderskapsförsäkringen kunde kompensera ledighet från jobb upp till 180 dagar. Historiskt så är det högre andel kvinnor än män som nyttjat föräldrapenningen. Olika kampanjer från statligt håll har genom åren pushat för att män i större utsträckning skall ta ut denna penning, för att på så vis stimulera jämställdheten i landet.

Vem kan få föräldrapenning?

Som namnet antyder på åtgärden så är det endast föräldrar som kan få det, alternativt om föräldern av olika anledningar ersatts av en extern vårdnadshavare.

Föräldrapenningens omfattning

Bidraget i dess nuvarande form kan betalas ut av Försäkringskassan i högst fyrahundraåttio dagar vilket motsvarar nästan 1,5 år. Om man får tvingar så kan man räkna med att få ut ytterligare 180 dagar i föräldrapenning.  De två föräldrarna har 60 av dessa 480 dagar öronmärkta åt var och en. Resten av dagarna kan de laborera med hur de vill och bestämma vem som skall nyttja dem. Vid de fall där föräldern är ensam-stående så finns en rättighet att nyttja dessa 480 dagar själv.

Undrar du hur stor ersättningen från föräldrapenningen kan bli? Ja det är ju en helt relevant fråga. Ersättningen har i regel två olika grader. Dessa är inkomstrelaterad ersättning samt grund-ersättning. Den inkomst-relaterade ersättningen har ett inkomst-tak på fyrahundra fyrtio tusen kronor per år som beräknas på samma sätt som man beräknar den sjuk-pennings-grundade inkomsten. För den nyfikne så innebär detta att man i stort sett tar sin brutto-lön per månad och gångar detta med tolv. Åter till hur stor dagpenningen kan bli baserat på inkomsten. Man tar helt enkelt SGI (sjukpenningsgrundade inkomsten) och gångar med 0,77. Därefter så delar man summan som man får av detta med 365. På så vis så får man ut dagsersättningen. Denna ersättning kan sedan väljas att delas upp på exempelvis halv eller hel ersättning.

Om du undrar hur stor grund-ersättningen är så så är svaret 180 kr per dag. Denna ersättning är aktuell för de sista 90 dagarna.

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu