SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Låneskydd – Ett säkert val
Jul 13th, 2012 by kolikx

Det mesta av av det större saker man köper i livet kräver någon form av lån. Jag tänker såklart på saker såsom husköp, bilköp eller köp av båt och sommarstuga. Bankerna erbjuder sig att teckna lån hos dem och i utbyte får du ett ekonomiskt tillskott som gör det möjligt för dig att köpa dessa ting. Förhoppningsvis så så bidrar lånet alltså till att du förverkligar några av dina drömmar. Så långt är allt gott, men vad händer om du blir arbetslös eller sjukskriven? Svaret på det spörsmålet är naturligtvis att du få ett inkomstbortfall. Risken är att detta inkomstbortfall leder till att du inte kan betala dina räntekostnader och därmed måste sälja av ditt hus eller lägenhet. Samma sak gäller naturligvis med den eventuella sommarstugan, båten och bilen. För många kan detta verka väldigt traumatiskt. Därför så har det så kallade låneskyddet tagits fram. Detta är en försäkringsprodukt som helt enkelt försäkrar låneskostnaden. Har du exempelvis 5000 kr i månatlig räntekostnad så kan ett låneskydd betala den kostnad åt dig. Detta innebär en mycket bra trygghet eftersom man då kan vara trygg med att man inte tvingas flytta från sitt boende på grund av att man inte kan betala bolåneskostnaden. Det finns dock ett par moment som man bör tänka på när man funderar på att skaffa sig detta bolåneskydd. Dessa är naturligtvis villkoren. Att det är villkor är inget konstigt i sig, eftersom det i alla typer av försäkringsprodukter medföljer försäkringsvillkor. Däremot så är det viktigt att kolla in hur dessa villkor är konstruerade. I mången låneskyddsförsäkring så är det nämligen som så att det är en karens-tid som förhindrar dig från att få ersättning från försäkringen under den initiala tiden som du är kund. Denna tidsram är i de flesta fall 3 alternativt 6 månader. För dig som tecknar låneskyddet och sedan blir exempelvis arbetslös efter en veckan så utbetalas ej någon som helst ersättning från försäkringen. Man skall alltså tänka i termer av förebyggande när man skaffar en försäkring av denna karaktär. Vidare så är det i många försäkringar ett antal teckningskrav som för det mesta innebär att man tvingas vara tills-vidare anställd för att teckna försäkringen samt att man skall vara fast bosatt och även mantals-skriven i Sverige. Detta är endast ett par av de tecknings-krav som återfinns i försäkringsprodukten varför det smartaste är att kontakta de bolag som erbjuder låneskyddet och jämföra deras respektive villkor och pris. Deras kundtjänstmedarbetare är i de flesta fall vana vid dessa typer av frågor så du kommer säkerligen få bra hjälp.

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu