SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Försäkra dig utifall du skulle bli arbetslös
Jul 11th, 2012 by kolikx

I dagens samhälle kan man försäkra sig mot nästan vadsomhelst. En piano-spelare kan försäkra sina fingrar och ett företag kan försäkra sig mot att anställda stjäl från företaget. Detta är naturligtvis bara ett par exempel på de risker som försäkringsbolag är villiga att ersätta, naturligtvis med förutsättningen att försäkringstagaren är villig att betala den försäkringspremie som försäkringsgivaren ställer ut efter (förhoppningsvis) grundliga risk-analyser. En risk som upplevs som väldigt viktig för privat-ekonomin enligt många konsumenter är risken för uppsägning och därmed arbetslöshet. Att detta upplevs som en allvarlig risk har naturligtvis att göra med att uppsägning och arbetslöshet naturligtvis leder till ett inkomst-bortfall då man inte längre får någon lön. Ett sätt att försäkra sig mot denna risk är via en inkomstförsäkring, eller löneförsäkring som denna försäkringstyp kallas. Därför tänkte jag kortfattat redogöra för vad en inkomstförsäkring är genom denna artikel.

Vad är en inkomstförsäkring?

Som namnet antyder så är det en försäkringstyp som försäkrar lönen/inkomsten genom anställning. Vid en uppsägning så förloras denna inkomst och det är vid detta tillfälle som försäkringen kan komma till nytta. Försäkringsbolaget betalar nämligen ut en en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen minus 20 % och a-kassa samt skatt. Detta innebär att den försäkrade får ut mer ersättning ju mer denna hade i inkomst innan arbetslösheten. Detta är en mycket god trygghet eftersom många i Sveriges land idag är duktiga på att lägga på sig fasta kostnader för exempelvis, boende, bil och avbetalningar på olika typer av varor och tjänster. Om man nu inte varit förutseende och ordnat med inkomst-skyddet som denna försäkring ger så finns risken för personlig konkurs på grund av dessa fasta kostnader, om man nu inte lyckas få ett nytt inkomstbringande jobb snabbt som attan efter uppsägningen.

Vilka olika typer av inkomst-skydd finns?

Som svar på denna fråga så kan sägas att det finns i regel tre olika typer av inkomst-skydd. Den första typen är den välkända så kallade a-kassan, den andra varianten är den fackliga inkomst-försäkringen som erhålls genom merparten av de fackförbunden som finns i Sverige. Den tredje varianten är en privat inkomst-försäkring som i kombination med den allmänna arbetslöshetsförsäkringen ger ett utomordentligt skydd för hushållets intäkter via lön. Underförstått så är det bara att gå med i ett fackförbund för att få åtkomst till det fackliga inkomstskyddet emedan en inkomstförsäkring privat erbjuds av privata försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare. Så rådet är att söka upp vidare information om vad detta skydd kan göra för dig och vilket alternativ och pris som passar din ekonomi bäst, för precis som med bilförsäkringen så har man mycket att tjäna på att jämföra olika alternativ.

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu