SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Pensionsförsäkring utbetalningstid
Mar 29th, 2013 by kolikx

Många av oss blir väl inte överförtjusta när vi påminns om att det är läge att se över pensionssparandet, och vi låter gärna de orange kuverten bli liggande på hallmattan några dagar innan de åker rakt i pappersinsamlingen. Det där kan väl vänta, det är ju ändå ett bra tag innan det blir aktuellt med pension och läget idag känns lite viktigare, särskilt för den med osäker anställning eller skiftande inkomster. Men för just dessa grupper kan det vara extra viktigt med ett fast pensionssparande för att säkra inkomsten efter pensionen. Till exempel en pensionsförsäkring. Pensionsförsäkring har blivit populärt på senare år då den fungerar som en försäkring för att garantera en viss inkomst efter pensionen, från och med att man fyllt 55 år. Pensionsförsäkring utbetalningstid kan också fungera som ett skydd för efterlevande om olyckan skulle vara framme för dig som försäkringstagare. Du kan ange maka/make eller sambo, barn eller tidigare nämndas barn som förmånstagare så att utbetalningarna tillfaller dem. Ett försäkringsbolag som erbjuder pensionsförsäkring hjälper dig också bestämma vilken typ av pensionsförsäkring som passar dig. Du som inte känner dig hemma på försäkringar och pension och pensionsförsäkringar ska vara noga med att ta den hjälp som erbjuds av bolagen. Glöm inte att höra efter med flera olika bolag om deras pensionsförsäkringar.
Olika typer av pensionsförsäkring kan vara traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Traditionell pensionsförsäkring går ut på att dina pengar förvaltas av bolaget som de själva ser passar, och ger dig en stadig ränta fram tills att de betalas ut i samband med sin pension. En fondförsäkring betyder att dina pengar placeras i fonder, efter dina direktiv vad gäller risk och typ, tills de betalas ut till dig. Fondförsäkring är större risk, men kan ge återbetalning. Den som väljer en fondförsäkring vill oftast vara mer aktiv i förvaltandet, även om den mesta hanteringen sköts av en fondförvaltare anställd av försäkringsbolaget.

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu