SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Pensionsförsäkring utbetalningstid
Mar 29th, 2013 by kolikx

Många av oss blir väl inte överförtjusta när vi påminns om att det är läge att se över pensionssparandet, och vi låter gärna de orange kuverten bli liggande på hallmattan några dagar innan de åker rakt i pappersinsamlingen. Det där kan väl vänta, det är ju ändå ett bra tag innan det blir aktuellt med pension och läget idag känns lite viktigare, särskilt för den med osäker anställning eller skiftande inkomster. Men för just dessa grupper kan det vara extra viktigt med ett fast pensionssparande för att säkra inkomsten efter pensionen. Till exempel en pensionsförsäkring. Pensionsförsäkring har blivit populärt på senare år då den fungerar som en försäkring för att garantera en viss inkomst efter pensionen, från och med att man fyllt 55 år. Pensionsförsäkring utbetalningstid kan också fungera som ett skydd för efterlevande om olyckan skulle vara framme för dig som försäkringstagare. Du kan ange maka/make eller sambo, barn eller tidigare nämndas barn som förmånstagare så att utbetalningarna tillfaller dem. Ett försäkringsbolag som erbjuder pensionsförsäkring hjälper dig också bestämma vilken typ av pensionsförsäkring som passar dig. Du som inte känner dig hemma på försäkringar och pension och pensionsförsäkringar ska vara noga med att ta den hjälp som erbjuds av bolagen. Glöm inte att höra efter med flera olika bolag om deras pensionsförsäkringar.
Olika typer av pensionsförsäkring kan vara traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Traditionell pensionsförsäkring går ut på att dina pengar förvaltas av bolaget som de själva ser passar, och ger dig en stadig ränta fram tills att de betalas ut i samband med sin pension. En fondförsäkring betyder att dina pengar placeras i fonder, efter dina direktiv vad gäller risk och typ, tills de betalas ut till dig. Fondförsäkring är större risk, men kan ge återbetalning. Den som väljer en fondförsäkring vill oftast vara mer aktiv i förvaltandet, även om den mesta hanteringen sköts av en fondförvaltare anställd av försäkringsbolaget.

Sjukpenning, graviditetspenning och föräldraledighetslagen
Aug 5th, 2012 by kolikx

Få är väl dem som aldrig vari sjuk eller behövt utnyttja någon av de sociala förmåner som vi har i Sverige. Som kvinna så kan det ju hända att man blir gravid och som förälder så behöver man vara ledi ibland. Därför tänkte vi nämna ett par ord om sjukpenning, graviditetspenning samt föräldraledighetslagen.

Till att börja med så är sjukpenning en ersättning som försäkringskassan betalar ut om man är sjuk längre än två veckor och därför tappat sin rätt till sjuklön från arbetsgivaren. Sjukpennings-ersättningen grundas på ens inkomst och kan som mest vara ungefär 80 procent av ens SGI – sjukpenningsgrundande inkomst., som i själva verket är i stort sett ens bruttolön. Detta var lite kortfattat information om sjukpenning. Det som kan vara värt att nämna också är att det ofta lönas sig att komplettera sjukpenningen med en sjuk-försäkring som utökar ersättningen så att man kan få 90 % av lönen istället för 80 procent. Sjukförsäkringen gäller även i de flesta fall helt utan inkomsttak, vilket är något som finns i sjukpenningen. Nog om sjukpenning, nedan följer lite info om graviditetspenning.

Graviditetspenning är en ersättning som endast kan vara gällande för gravida kvinnor. Det hör man ju nästan på namnet på bidraget. Det som är unikt med graviditetspenning är att det endast gäller för dem som har ett betungande fysiskt jobb, alternativt ett mer eller mindre farligt jobb. Graviditetspenningen gör att de som har sådana jobb istället kan vara hemma tillsförlossnignen och så är avklarad. Detta för att inte riskera hälsan för barnet eller mamman med för den delen. Ersättnignen fungerar som en dagsersättningen enligt ungefär samma princip som använd när det gäller föräldrapenning. Högsta antal dagsersättningar som kan utbetalas i form av graviditets penning är 50 dagar, och det är som sagt bara mammor som kan få ut dessa dagar.

Sist och även minst så tänkte vi nämna något om föräldraledighetslagen. Detta är en lag som reglerar föräldrars rätt till ledighet från arbete. I princip så gäller denna lag endast för de föräldrar som är anställda. Med andra ord så gäller specialregler för föräldrar som är egenföretagare. I denna lag så hittar man bland annat regler och paragrafer kring mammalediget som innebär att mamman har rätt till 7 veckors ledighet innan beräknad förlossning samt även 7 veckor efter beräknad förlossning. Lagen gäller även för de som är adoptivföräldrar.

Hoppas du lärt dig lite mer om detta och att du även tar chansen att bläddar bland de andra artiklarna på denna blogg.

Låneskydd – Ett säkert val
Jul 13th, 2012 by kolikx

Det mesta av av det större saker man köper i livet kräver någon form av lån. Jag tänker såklart på saker såsom husköp, bilköp eller köp av båt och sommarstuga. Bankerna erbjuder sig att teckna lån hos dem och i utbyte får du ett ekonomiskt tillskott som gör det möjligt för dig att köpa dessa ting. Förhoppningsvis så så bidrar lånet alltså till att du förverkligar några av dina drömmar. Så långt är allt gott, men vad händer om du blir arbetslös eller sjukskriven? Svaret på det spörsmålet är naturligtvis att du få ett inkomstbortfall. Risken är att detta inkomstbortfall leder till att du inte kan betala dina räntekostnader och därmed måste sälja av ditt hus eller lägenhet. Samma sak gäller naturligvis med den eventuella sommarstugan, båten och bilen. För många kan detta verka väldigt traumatiskt. Därför så har det så kallade låneskyddet tagits fram. Detta är en försäkringsprodukt som helt enkelt försäkrar låneskostnaden. Har du exempelvis 5000 kr i månatlig räntekostnad så kan ett låneskydd betala den kostnad åt dig. Detta innebär en mycket bra trygghet eftersom man då kan vara trygg med att man inte tvingas flytta från sitt boende på grund av att man inte kan betala bolåneskostnaden. Det finns dock ett par moment som man bör tänka på när man funderar på att skaffa sig detta bolåneskydd. Dessa är naturligtvis villkoren. Att det är villkor är inget konstigt i sig, eftersom det i alla typer av försäkringsprodukter medföljer försäkringsvillkor. Däremot så är det viktigt att kolla in hur dessa villkor är konstruerade. I mången låneskyddsförsäkring så är det nämligen som så att det är en karens-tid som förhindrar dig från att få ersättning från försäkringen under den initiala tiden som du är kund. Denna tidsram är i de flesta fall 3 alternativt 6 månader. För dig som tecknar låneskyddet och sedan blir exempelvis arbetslös efter en veckan så utbetalas ej någon som helst ersättning från försäkringen. Man skall alltså tänka i termer av förebyggande när man skaffar en försäkring av denna karaktär. Vidare så är det i många försäkringar ett antal teckningskrav som för det mesta innebär att man tvingas vara tills-vidare anställd för att teckna försäkringen samt att man skall vara fast bosatt och även mantals-skriven i Sverige. Detta är endast ett par av de tecknings-krav som återfinns i försäkringsprodukten varför det smartaste är att kontakta de bolag som erbjuder låneskyddet och jämföra deras respektive villkor och pris. Deras kundtjänstmedarbetare är i de flesta fall vana vid dessa typer av frågor så du kommer säkerligen få bra hjälp.

Privat vårdförsäkring
Jul 12th, 2012 by kolikx

I alla tider har människor varit i behov av vård. Och även om krämporna över tiden förändrats så har inte behovet av att åtgärda dem ändrats. Som tur är så finns det vårdgivare i vårt avlånga land, både via statliga institutioner och privata. I en perfekt värld så hade det kanske räckt med de statliga vårdgivarna, men som läget är nu så räcker inte dessa till för att ge en snabb och smidig vård-service eftersom vård-köerna är så långa. Därför så har privata vårdgivare kommit till för att komplettera de statliga. Självklart ser dessa en möjlighet att tjäna pengar på detta, men samtidigt så är behovet så stort att de fått en given plats i vårt moderna samhälle.

Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring skapar en lina mellan vårdbehovet och de privata vårdgivarna. Försäkringen fungerar på samma sätt som en vanlig hemförsäkring exempelvis.  Det vill säga att försäkringstagaren betalar en premie månadsvis, halvårsvis eller helårsvis till ett försäkringsbolag. Om man sedan anmäler att man är i behov av vård så gör man det till sitt försäkringsbolag som tidigare knutit till sig privata vårdgivare. Försäkringsbolaget förmedlar sedan försäkringstagaren till den privata vårdgivaren som levererar vården till försäkringstagaren. Vården betalar naturligtvis försäkringsgivaren för, dock sa kan det tillkomma en självrisk på exempelvis 500 kr som försäkringstagaren får stå för. Detta system ger en mängd olika positiva effekter, för det första så avlastas de statliga vårdgivarna så att de kan ge mer vård till alla de som inte har råd att teckna en egen sjukvårdsförsäkring. För det andra så är det naturligtvis bra för personen i fråga som tecknat en sjukvårdsförsäkring, då denne slipper gå länge och vänta på vårdgivning och för det tredje så är det bra för de företag som anskaffat sjukvårdsförsäkring åt sina anställda som får möjlighet att snabbare få tillbaka sin arbetskraft istället för att de de går hemma och väntar på att få träffa en specialist-läkare  och därmed inte kan vara med och bidra på företaget. Sjukvårdsförsäkringen bidrar alltså till att minska sjukfrånvaron hos de företag som valt att investera i sjukvårdsförsäkring.

Hur hittar man då en sjukvårdsförsäkring? Ja egentligen så är det enklaste sättet att söka information på internet om vilka försäkringsbolag som erbjuder denna produkt. Man kan även höra med sin chef utifall försäkringen ingår i anställningen hos sin arbetsgivare. Låt säga att försäkringen inte ingår i anställningen och man får göra sin research kring försäkringen själv. Isåfall så är det bästa att samla in information om de produkter som finns och sedan plocka in prisuppgifter för att på så vis kunna välja det bästa alternativet.

Försäkra dig utifall du skulle bli arbetslös
Jul 11th, 2012 by kolikx

I dagens samhälle kan man försäkra sig mot nästan vadsomhelst. En piano-spelare kan försäkra sina fingrar och ett företag kan försäkra sig mot att anställda stjäl från företaget. Detta är naturligtvis bara ett par exempel på de risker som försäkringsbolag är villiga att ersätta, naturligtvis med förutsättningen att försäkringstagaren är villig att betala den försäkringspremie som försäkringsgivaren ställer ut efter (förhoppningsvis) grundliga risk-analyser. En risk som upplevs som väldigt viktig för privat-ekonomin enligt många konsumenter är risken för uppsägning och därmed arbetslöshet. Att detta upplevs som en allvarlig risk har naturligtvis att göra med att uppsägning och arbetslöshet naturligtvis leder till ett inkomst-bortfall då man inte längre får någon lön. Ett sätt att försäkra sig mot denna risk är via en inkomstförsäkring, eller löneförsäkring som denna försäkringstyp kallas. Därför tänkte jag kortfattat redogöra för vad en inkomstförsäkring är genom denna artikel.

Vad är en inkomstförsäkring?

Som namnet antyder så är det en försäkringstyp som försäkrar lönen/inkomsten genom anställning. Vid en uppsägning så förloras denna inkomst och det är vid detta tillfälle som försäkringen kan komma till nytta. Försäkringsbolaget betalar nämligen ut en en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen minus 20 % och a-kassa samt skatt. Detta innebär att den försäkrade får ut mer ersättning ju mer denna hade i inkomst innan arbetslösheten. Detta är en mycket god trygghet eftersom många i Sveriges land idag är duktiga på att lägga på sig fasta kostnader för exempelvis, boende, bil och avbetalningar på olika typer av varor och tjänster. Om man nu inte varit förutseende och ordnat med inkomst-skyddet som denna försäkring ger så finns risken för personlig konkurs på grund av dessa fasta kostnader, om man nu inte lyckas få ett nytt inkomstbringande jobb snabbt som attan efter uppsägningen.

Vilka olika typer av inkomst-skydd finns?

Som svar på denna fråga så kan sägas att det finns i regel tre olika typer av inkomst-skydd. Den första typen är den välkända så kallade a-kassan, den andra varianten är den fackliga inkomst-försäkringen som erhålls genom merparten av de fackförbunden som finns i Sverige. Den tredje varianten är en privat inkomst-försäkring som i kombination med den allmänna arbetslöshetsförsäkringen ger ett utomordentligt skydd för hushållets intäkter via lön. Underförstått så är det bara att gå med i ett fackförbund för att få åtkomst till det fackliga inkomstskyddet emedan en inkomstförsäkring privat erbjuds av privata försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare. Så rådet är att söka upp vidare information om vad detta skydd kan göra för dig och vilket alternativ och pris som passar din ekonomi bäst, för precis som med bilförsäkringen så har man mycket att tjäna på att jämföra olika alternativ.

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu